Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

HDSD máy may singer 7800/7900

Sau đây là HDSD máy Singer dòng 7800/7900

1. Cách suốt chỉ vào suốt:

2. Cách đi chỉ trên:


3. Cách xỏ chỉ tự động

4. Cách bỏ suốt dưới:


1 nhận xét: