Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Sách dạy may túi của kelly Jenny

Sách dạy may túi  của Kelly Jenny

Sách dày 168 trang, hướng dẫn tỉ mỉ cách may túi , có hướng dẫn từng bước 1 và chart để theo dõi.

Link Download: Depositfiles

3 nhận xét: